Dette kan du bygge uten å søke

Hovedregelen er at alle bygge/endringstiltak er søknadspliktige. Plan- og bygningsloven åpner likevel for at enkelte mindre tiltak kan oppføres/utføres uten søknad. Det bemerkes at et tiltak kan være unntatt søknadspliktig, men kan være avhengig av en dispensasjon. Ta kontakt hvis du er i tvil.

Du er selv ansvarlig for å avklare om tiltaket er søknadspliktig eller ikke. Hvis du bygger/endrer, og det viser seg at tiltaket er søknadspliktig, kan du risikere at det kan forekomme pålegg om retting/riving av tiltaket, og et eventuelt overtredelsesgebyr i tillegg.

 Du må også registrere bygget når det er ferdig gjennom å sende inn ferdigattest.

 

Bygg nær strømlinjer og anlegg

Hvis du skal bygge nærheten av en ledning, nettstasjon (transformator) eller annet anlegg fra Agder Energi Nett AS, er det krav til avstand mellom bygg/ bygningsdeler og nettanlegg.
Ta kontakt med Agder Energi Nett AS og les mer om kravene på deres nettside