Send ferdig utfylt skjema til kommunen

Du gir beskjed ved å fylle ut skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (klikk på lenken for å åpne og fylle ut skjemaet).

Vedlagt må det også ligge en situasjonsplan som viser tiltaket. Situasjonsplan kan skrives ut fra kartløsningen vår – Kart