Kommunen har av og til teiger til fordeling for hogging av ved. 
Dersom du har søkt om teig og ikke fått tilbakemelding kan vi melde om at det dessverre ikke blir flere tilgjengelige teiger før høsten 2024.


Vil du søke om selvhogst på kommunal grunn?

Dersom du vil søke om å få tildelt en teig til vedhogst må du søke elektronisk.
Vær oppmerksom på at søknader som sendes inn vinter/vår 2024 ikke vil bli behandlet før høsten 2024.

Gå til søknadsskjema