Hvem må ha fettutskiller?

Fettutskiller benyttes til å behandle vann som er forurenset med små mengder fett. Typiske virksomheter som trenger fettutskiller er virksomheter som produserer, tilbereder eller behandler varm mat. Eksempler på virksomheter kan være; 

 • restauranter, kafeer/konditorier
 • catering/ferdigmatprodusenter
 • gatekjøkken/kiosker, pizza - og hamburgerbarer
 • kantiner, selskapslokaler med kjøkken
 • sykehjem, aldershjem og andre institusjoner med kantine/kjøkken
 • slakterier, kjøttforedling, fiskeforedling
 • margarin- og matoljeproduksjon
 • hermetikkproduksjon
 • bakerier
 • meierier
 • fritering
 • røkerier
 • matbutikker med steke-/grillavdeling

Søknad og installasjon av fettutskiller

For å få installert fettutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad.  

Ved endring, utskifting eller oppgradering av fettutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse. 

Søknaden sendes på epost 
eller post:
Farsund kommune, postboks 100, 4552 Farsund.

Godkjent søknad gir påslippstillatelse. 

Krav til drift

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter. 

 • Det må inngås en avtale med tømmefirma for regelmessig tømming.
 • Tømminger må tilpasses bedriftens behov. Tømmehyppighet på 4 – 12 ganger pr år vil være normalt. Men minimum er to ganger per år.
 • Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet.
 • Fettutskilleren må også kontrolleres jevnlig, gjerne samtidig med tømming.
 • Utskilleren må rengjøres minst en gang per år. 

Krav til rapportering

 • Kopi av tømmerapporter, kontroll- og tilstandsrapporter skal sendes kommunen fortløpende.
 • Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes kommunen hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller annet tømmefirma. 

Informasjon om endringer

Ansvarlig for bedriften plikter å gi beskjed til kommunen dersom bedriften: 

 • installerer, oppgraderer eller skifter ut oljeutskiller
 • øker eller endrer produksjon
 • bytter navn på bedriften
 • flytter til nye lokaler
 • overdras til ny eier eller opphører