Søk i kart

SØK

I kartet finner du blant annet:

  • oversikt over grenser og eiendomsstørrelse
  • bygningsinformasjon
  • eiendomsinformasjon
  • gårds- og bruksnummer, seksjonsnummer, festenummer
  • reguleringsplan, formål og lenke til reguleringsplan og -bestemmelser for gjeldende eiendom/område. 
  • visning av området som vanlig grunnkart, flyfoto eller kombinert visning 

Finn reguleringsplan i kartløsningen

Sjekk først at det under Kartlag er hukket av for Arealplan. Skriv inn adressen i søkefeltet øverst til venstre på siden. Når du har søkt opp adressen, får du opp en meny på høyre side av skjermen. Klikk på øyesymbolet for å se innholdet du har valgt, og på pil ned for å åpne undermenyer.

Finn regler og bestemmelser på kartet:
Klikk på Vis planinformasjon nederst i menyen for å finne plandokumentene for den aktuelle eiendommen.  

Finn vedtatt reguleringsplan i planarkivet

I vårt planarkiv kan du søke på enten planid(plannummer) eller plannavn om det er kjent for deg. 

Når du har funnet rett plan vil du få opp detaljert planinformasjon som plankart, planbestemmelser, oversikt over eventuelle dispensasjoner fra plan og ikrafttredelsesdato.