Driveplikt

Eiere av eiendom med jordbruksareal har driveplikt i hele eiertiden. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie.

Les mer her: Driveplikt

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknad skal sendes kommunen.

Les mer her: Fritak fra driveplikt

Jordleieavtaler

Eier kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies ut i minst 10 år. Avtalen må være skriftlig og uoppsigelig fra eier sin side. Leietaker kan si opp uten at regelverket er til hinder.

Les mer her: Utleie av jord