Når ringer du legevaktsentralen

Dersom man i tidsrommet 16:00 til 08:00 har behov for legevakt, ringer man til legevaktsentralen i Flekkefjord, som oppretter avtale i Farsund. Legevakten kveld, natt og helg tilbyr først og fremst hjelp ved akutte skader, sykdommer og kriser. Kroniske sykdommer behandles bare når det er en akutt forverring.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Som hovedregel kontaktes legevaktsentralen på telefon når man trenger kontakt med legevakt. Du vil få beskjed om oppmøtetid. Pågangen til legevakten kan til tider være stor, slik at personalet til enhver tid må prioritere. Du kan oppleve å bli videresendt fra legevakten til din fastlege, hvis personalet mener ditt tilfelle kan vente til du får time hos egen lege.

Eksempler på tilstander der en skal ringe 113

  • akutte pusteproblem
  • sterke brystsmerter
  • alvorlige skade og ulykke
  • bevisstløshet, kramper
  • større blødninger
  • mistanke om hjerneslag (lammelse/talevansker)