Kjenner du noen som

 • Glemmer nylige hendelser
 • Gjentar historier
 • Er forvirret i forhold til tid og sted
 • Har problemer med å kjenne igjen folk
 • Glemmer innlærte ferdigheter
 • Har fått forsterkede personlighetstrekk
 • Har fått svekket dømmekraft
 • Har fått problemer med å klare seg selv i hverdagen

Demensutredning er viktig for å

 • Kunne utelukke sykdommer som har demensliknende symptomer
 • Kunne vurdere bruk av medisiner
 • Kunne legge til rette hjemmesituasjonen for personer med demens og deres pårørende
 • Kunne sette i gang tiltak til riktig tid

Demensteamet kan tilby

 • Samtale med pasient og pårørende i en kartlegging og utredningssamtale
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemidler som støtter hukommelse og bidrar til økt sikkerhet
 • Oppfølgning av pasient og pårørende
 • Veiledning til pårørende og helsepersonell