Kommunestyrets representanter

Kommunestyret 
Navn Parti E-post
Ingrid Merethe Williamsen, ordfører FRP             ingrid.merethe.williamsen@farsund.kommune.no
Toni Helvig FRP t97601401@gmail.com
Leif Helge Larsen FRP leif.helge@live.no
Lars Tjelland FRP lars.tjelland@outlook.com
Tommy Årsland FRP t-aarsla@online.no
Alf Konradsen FRP alf.konradsen@yahoo.no
Merete Syvertsen Knutsen FRP meretesyvertsen@hotmail.com
Ove Kvia FRP rossevika@gmail.com
Leif Jarle Kristiansen FRP lejkrist@gmail.com
Jan Håkon Ore FRP orejanhakon@gmail.com
Arnt Abrahamsen AP arntabr@online.no
Margrethe Irene Østhassel AP margrethe.osthassel@farsund.kommune.no
Christian Ore AP christian.ore@outlook.com
Bård Reymert Håberg AP reymert9@hotmail.com
Kristoffer Birkeland Salvesen AP k-salv@online.no
Pål Erik Hals, varaordfører H paalhals@hotmail.com
Terje Andreassen  H terje.andreassen@farsund.kommune.no
Inger Stray Jensen H isjhuseby@gmail.com
Øyvind Adolfsen H oyvind.adolfsen@hotmail.com
Jostein Alvestad Kydland KRF kydland@me.com
Øyvind Petterson KRF oyvind.petterson@eilertsundt.vgs.no
Annbjørg Nystøl Knudsen KRF annbknu@vabb.no
Jarl Håkon Egeli Pedersen KRF jarlhaakon@gmail.com
Kenneth Engvoll Løland SP kennelol@hotmail.com
Helge Ruben Bjørnestad SP hr.b@hotmail.no
Espen Gabrielsen SV gabrielsen.espen@gmail.com
Elisabeth Stølen SV elisto75@gmail.com
Anita Vesøl V halsanita@gmail.com
Geir Emil Berntsen INP geir.e.berntsen@gmail.com

Møter og saksdokumenter

Kommunestyrets møter, saksdokumenter, medlemmer og varamedlemmer finner du her:  
Politiske møter i Farsund kommune 

Gruppeledere

Fremskrittspartiet
Gruppeleder: Tony Helvig 
E-post: t97601401@gmail.com


Arbeiderpartiet
Gruppeleder: Margrethe Østhassel
E-post: margrethe.osthassel@farsund.kommune.no 


Høyre
Gruppeleder: Pål Erik Hals
E-post: paalhals@hotmail.com


Kristelig Folkeparti
Gruppeleder: Jostein A. Kydland
E-post: kydland@me.com


Senterpartiet
Gruppeleder: Kenneth Engvoll Løland
E-post: kennelol@hotmail.com


Sosialistisk Venstreparti
Gruppeleder: Espen Gabrielsen
E-post:  gabrielsen.espen@gmail.com


Venstre
Gruppeleder: Anita Vestøl
E-post: halsanita@gmail.com


Industri- og Næringspartiet
Gruppeleder: Geir Emil Berntsen
E-post: geir.e.berntsen@gmail.com