I motsetning til flere andre kystkommuner på Sørlandet, har Farsund kommune vedtatt få egne fartsgrenser til sjøs. Vedtak finnes for Indre havn, Lundevågen og Straumen. Fartsforskriftene som gjelder finner du i Kystverkets digitale kartløsning "Kystinfo". (Zoom inn på området. Velg "Temalag" til høyre i bildet. Velg "Fartsforskrift". Kryss av "Fartsrestriksjoner sjø".)

Digital formidling er viktig for å sørge for at folk vet om fartsregler på sjøen. Førere av fritidsfartøy oppfordres til å laste ned appen "Båtfart", som er en app utviklet av Kystverket. Appen er rettet mot fritidsbåtførere og viser hvilke fartsgrenser som gjelder hvor. Appen gir et varsel når båten går raskere enn fartsgrensen på stedet.

Forskrift for statlige fartsregler på sjøen finner du her.