Ungdataundersøkelsen

Hvordan er det å vokse opp i ulike steder i Norge? Bruk kartet til å finne og sammenlikne tall fra Farsund og andre kommuner.
Se resultater for ulike tema som rus, venner, framtid og mange flere.

Ungdata - kart