Du  kan parkere på parkeringsplassen ved krysset ned mot Loshavn og gå en gruset og skiltet turvei som slynger seg gjennom utmarksbeite og områder med kystlynghei. Tur/retur er ca. 2 km. Turen er tilgjengelig med hjul, men det er litt bratt innimellom. 

Langs veien er det satt ut flere benker på utsiktspunkter til rasting eller bare en pust i bakken. 

Mer informasjon om Havblikk finner du her.

Du kan også gå kyststien fra Lomsesanden. Dette er den gamle kirkestien for de som bodde i uthavnen Loshavn. Du finner Havblikk midtveis.