Kommunal trafikksikkerhetsplan

Kommunens hovedvisjon i trafikksikkerhetsarbeidet bygger på nullvisjonen i Nasjonal Transportplan – visjonen om at transporten ikke skal føre til død, livstruende skader eller varig helsetap.

Alle kan vi bidra til et sunnere og tryggere lokalsamfunn, både gjennom egen atferd og hvordan vi tilrettelegger nærmiljøet. Kom gjerne med innspill til hvordan ditt nærmiljø kan gjøres tryggere!

Send epost

Kommunal trafikksikkerhetsplan er under revisjon

Kommunens trafikksikkerhetsplan har blitt revidert og politisk behandlet etter innspill. Planen ble vedtatt i kommunestyret 19.5.2022, sak 24/22. Gjeldende trafikksikkerhetsplan finner du her: 
Trafikksikkerhetsplan2022-2026.pdf

Trafikksikker kommune

Parallelt med revisjonsarbeid med trafikksikkerhetsplanen, har vi startet en prosess med å sertifisere kommunen som «Trafikksikker kommune». Godkjenning som «Trafikksikker kommune» gir en annerkjennelse om at kommunen jobber aktivt, målrettet og helhetlig med trafikksikkerhet. Det handler blant annet om å få på plass de gode rutinene.

Mer om trafikksikker kommune kan du lese her: https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/

Handlingsplan for fylkesvei 2021-2024

Ved revisjon av handlingsprogram inviteres kommunene til å komme med sine prioriteringslister for tiltak på fylkesvei. Kommunens trafikksikkerhetsplan danner hovedgrunnlaget for innspillene.

Lenke til handlingsprogrammet finner du her.