Det som finnes innenfor feltet vårt finner du ved å trykke på boksene. 
Administrasjonen består av to stillinger, enhetsleder og kulturist. 

I tillegg har vi kulturskolerektor i 50% stilling, ungdomsleder i 30% stilling og biblioteksjef i full stilling.