Hva tilbyr skolehelsetjenesten?

  • Alle skoler har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier med faste trefftider. Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. 
  • Vi gir veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Helsesykepleier har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat under trefftidene. 
  • Tilbud om måling og veiing i 3. trinn og 8. trinn, med individuell oppfølging ved behov.
  • Tilbud om Menigkokkvaksine ved videregående skole til de mellom 16-18 år.
  • Russeinformasjon, smittevern til 3. klasse videregående skole.
  • Helsesøster samarbeider bredt tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov. Helsesøster har taushetsplikt.
  • Målrettet helseundersøkelse i samråd med foresatte f.eks syn/hørsel.
  • Helseopplysning i ulike helserelaterte tema, som pubertet for 6. trinn, helsesamtaler for 8. trinn og sex og samliv for 9. trinn.
  • Deltar på foreldremøter på forespørsler

Hvem møter du i skolehelsetjenesten?

Hver skole er tilknytta en helsesykepleier. Helsesykepleieren kan være en døråpner til andre samarbeidende instanser når det er nødvendig, som lege, fysioterapeut, eller psykisk helse.

Vanse skole

Helsesykepleier Siv R. Gåsøy
Tlf: 480 45 668 

Trefftider alle dager bortsett fra onsdag kl 09 - 14 
Trefftid onsdag kr 09 - 12.30

Borhaug skole

Helsesykepleier Kristine Grønås Johnsen
Tlf: 945 14 808

Trefftider tirsdag kl 10 - 14 og torsdag kl 08.30 - 14
 

Lista ungdomsskole

Helsesykepleier Johanna Hauge Tveit
Tlf: 908 64 138

Trefftid hver dag i skolens åpningstider

Farsund barneskole

Helsesykepleier Karianne Salvesen
Tlf: 945 21 991

Trefftid mandag - fredag kl 09 - 13.40

Farsund ungdomsskole

Helsesykepleier Johanna Hauge Tveit

Trefftid tirsdag og torsdag i skolens åpningstider