Hva kan du få råd om fra NAV?

Sosialtjenesten gir gratis råd og veiledning innen mange områder, blant annet:

 •  Økonomi.
 •  Arbeid og aktivitet.
 •  Hjemme- og bosituasjon.
 •  Helse; psykisk, fysisk, rus, avhengighetsproblematikk.
 •  Fritid.
 •  Bolig.
 •  Nettverk.

Søknad:
Du kan søke om tjenesten ved å henvende deg ved Nav. 


Les mer her:
•  Nav`s nettsider om økonomisk rådgivning.
•  Nav`s nettsider om generelle råd og veiledning
 

Relevant regelverk:

 1. •  Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Hva kan du få råd om fra kommunen?

Har du behov for råd og veiledning i forhold til Helse og omsorg, ta kontakt med oss.

 • Forebygging
 • Friskliv/folkehelse
 • Ulike tjenester 
 • 'Tilskuddsordninger