Kommunestyret vedtar hvert år hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen, etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

 

NAV Lister har ansvaret for bosetting av flyktninger og oppfølging av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.

Flyktninger som bosettes får hjelp av en miljøarbeider til å komme på plass i bolig, og bli kjent med nærmiljøet. Det er mange praktiske ting man lurer på når man er ny i et land.  

Alle voksne flyktninger har rett og plikt til å delta introduksjonsprogrammet, for å lære norsk og samfunnsfag. En programoppfølger i NAV hjelper til i prosessen slik at flyktningene gjennom introduksjonsprogrammet skal lære norsk og kvalifiseres seg for utdanning eller jobb i Norge. Voksenopplæringen i kommunen tilbyr norsk og samfunnsfag for nyankomne flyktninger.

 

Hvis du har kommet til Norge på familiegjenforening fordi du har giftet deg med en nordmann, så kan du få hjelp av Jobbsjansen i NAV Lister til å komme i jobb. 

Du finner mer informasjon og kontaktinformasjon til NAV Lister på www.nav.no