Det går an å søke hele året, ikke bare innen 15. april. Du settes da på en venteliste og får plass hvis det er noe ledig. Du bruker lenken ovenfor når du søker utenom søknadsfristen også.

Mer informasjon og beskrivelser av tilbud finnes på Speedadmin.