Du kan lese mer om samlingen her. Visit Farsund har også en egen side om besøksmålet.

Lister Forsvarshistoriske Forening har også en gruppe på Facebook. Her kan du be om å bli med for å lese mer om foreningens arbeid.