Oversikt over ulike returpunkter i kommunen

For en oversikt over ulike returpunkter ved å bruke kartet i appen MinRenovasjon eller kartet på nettsiden sortere.no
Nettsiden Sortere.no er utviklet i samarbeid med aktører over hele landet. Alle kommuner og renovasjonsselskap legger inn og vedlikeholder lokal informasjon.

Det er satt ut containere for levering av flasker og metall på følgende plasser i kommunen:

Farsund • Nordkapp.
• Parkeringsplassen ved Farsund senter.
• Lauervik terrasse (til venstre rett før rundkjøringen retning fra byen)
Vanse • Ved Vanse bobilcamp
Borhaug • Joker

Hvordan sortere avfallet ?

Visste du at porselen/keramikk ikke skal i glassbeholderen? Visste du at leker av plast ikke skal i plastavfallet? 

Er du usikker på hvordan avfallet ditt skal sorteres bruk gjerne veilederen på sortere.no
 

Åpningstider for levering av avfall ved lokalt avfallsmottak

Vi viser til rfl.as sin nettside for oppdaterte åpningstider.