Når det gjelder camping på innmark, må camping/overnatting avtales med grunneier. I utmark kan man ferdes og oppholde seg i inntil 2 døgn. Er du langt fra folk, kan du være lenger.

Friluftsloven er til for å sikre at folk kan ferdes og oppholde seg i naturen. Farsund kommune oppfordrer folk til å nyte den flotte naturen i kommunen vår. Bare husk å ferdes varsomt, respekter bålforbud, ta med alt søppel og forlat området slik det var da du kom.