Utlånsregler

Her finner du lenke til Farsund biblioteks katalogside. Biblioteket har også en Facebookside.

På biblioteket kan du:

  • Låne bøker, lydbøker, dvd og tidsskrifter
  • Lese aviser
  • Bestille bøker fra bibliotek over hele landet
  • Bruke publikumsPC
  • Gratis WiFi
  • Utskrift og kopiering
  • Møteplass/et sted å være

Det du låner, er du ansvarlig for. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes.
 
Vi ber deg passe lånetiden, slik at andre også får anledning til å lese bøkene.
Bøker det ikke er venteliste på, kan du fornye lånet på inntil 3 ganger.
 
Gebyr for 1. purring er kr. 10, 2. purring kr. 25, 3. purring kr. 50.
Etter 3. gangs varsel blir det sendt regning på boka.
 
Låner kan miste retten til å låne.
 Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.
 Bibliotekets personale har taushetsplikt om alt som gjelder utlån og lånere.

Reservering av bøker og andre media

Ønsker du å låne en bok som er utlånt, kan du settes på venteliste.
Du får beskjed når boka kan hentes. Reserverte bøker må hentes innen 7 dager.
Du kan fornye og reservere selv her på bibliotekets hjemmeside.
Du logger deg inn med lånenummeret ditt + en pinkode du får på biblioteket.
 
Lån fra andre bibliotek

Bøker etc som vi ikke har, kan vi bestille til deg fra andre bibliotek.
Med Nasjonalt lånekort kan du selv bestille via internett og få boka levert hit.

Litt om plikter

Det du låner, er du ansvarlig for. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes.
 
Vi ber deg passe lånetiden, slik at andre også får anledning til å lese bøkene.
Bøker det ikke er venteliste på, kan du fornye lånet på inntil 3 ganger.
 
Gebyr for 1. purring er kr. 10, 2. purring kr. 25, 3. purring kr. 50.
Etter 3. gangs varsel blir det sendt regning på boka.
 
Låner kan miste retten til å låne.
 
Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.
 
Bibliotekets personale har taushetsplikt om alt som gjelder utlån og lånere.

Om Tor Hugos plass 1

I forbindelse med at utvalg for levekår ga navn til flere plasser i Farsund og Vanse tidligere i år, ble det bestemt at den nye plassen innerst i Theis Lundegaards gate skulle hete "Tor Hugos plass". Farsud bibliotek har fått adressen Tor Hugos plass 1.

Tor Hugo van der Hagen ble født i Farsund i 1916 og etter framhaldsskolen begynte han som butikkekspeditør hos Carl Briseid. Butikken lå i Strandgaten, der Eilert Sundt videregående har teknologi -og industrifaglinje idag.  Etterhvert overtok han driften, og det er jo som den alltid blide kjøpmannen mange husker ham. 

Men Tor Hugo van der Hagen var også Farsundsgutten som ble krigshelt, var med i kompani Linge og utførte flere farlige oppdrag under krigen. Du kan lese mer om dette her.

Tor Hugo døde i 1993.