Dosering

Tabletter utdelt av kommunen er (65 mg). Jod kjøpt på apotek er (130 mg.) 

Nyfødte yngre enn 1 mnd: 

(16,25 mg)  dvs  ¼  eller 1/8 tablett

Barn 1mnd – 3 år: 

(32,5 mg)    dvs  ¼ eller ½ tablett

Barn 4 –12 år:  

(65 mg)       dvs  ½ eller 1 tablett

Voksne og barn over 12 år: 

(130 mg)     dvs  1 eller 2 tabletter

For mer informasjon: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter