Følgende forhold vektlegges:

 • Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale
 • Betydningen for næringsutviklingen i Farsund
 • Søkers mulighet for å lykkes
 • Bærekraftperspektivet
 • Blå og grønn næring
 • Nettverksbygging/ samarbeid/ næringsklynge

Det gis ikke tilskudd til:

 • Sanering av gjeld
 • Ordinær drift
 • Eierskifte/ virksomhetsoverdragelse
 • Bygninger
 • Ordinære investeringer

Støtten kan utgjøre inntil 50 % av tiltaket.

Om søknaden

I søknaden skal det framgå følgende opplysninger: 

 1. Navn, organisasjonsnummer, adresse, navn på kontaktperson, bankkontonummer.
 2. En kort beskrivelse av virksomheten.
 3. Forretningsidé / prosjektbeskrivelse.
 4. Antall ansatte
 5. Finansieringsramme og søknadsbeløp
 6. Opplysning om det søkes andre offentlige støtteordninger
 7. Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.