For en oversikt over hjemmetjenester i Farsund kommune, se her.

For å søke om hjemmetjenester under midlertidig opphold i Farsund kommune kan du benytte elektronisk søknadsskjema for helse og omsorgstjenester.
Vi oppfordrer til å søke i god tid før planlagt opphold.