Hvor sender vi i fra?

Det er satt opp kamera i kommunestyresalen og møterom kantina. 
Begge steder er det to kamera, du som seer kan selv styre hvilket kamerabilde du vil se. 

Det streames ordinære møter hvor medlemmene er fysisk samlet (ikke nett-møter). 

Følgende møter sendes:

  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • Utvalg for teknisk
  • Utvalg for landbruk
  • Utvalg for levekår