Om sendingene

Opptakene blir automatisk tekstet og vil normalt være tilgjengelige samme dag og frem til neste møte i samme utvalg er avholdt. 

Det er satt opp kamera i kommunestyresalen og møterom kantina. 
I kantina er det ett kamera, i kommunestyresalen er det to. Du som seer kan selv styre hvilket kamerabilde du vil se. 

Det streames ordinære møter hvor medlemmene er fysisk samlet (ikke nett-møter). 

Følgende møter sendes:

  • Kommunestyret
  • Formannskapet
  • Utvalg for teknisk
  • Utvalg for landbruk
  • Utvalg for levekår