Offentlige tilfluktsrom

Farsund kommune har tilsammen 34 tilfluktsrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Tilfluktsrommene er i både offentlige og private bygg.

Det foreligger ikke på forhånd definert tilhørighet til ett bestemt tilfluktsrom. Dersom tilfluktsrom tas i bruk vil befolkningen bli varslet om alle nødvendige detaljer via alle kanaler, bl.a. radio/TV/media og sms-varsel. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har ansvaret for tilsyn med både offentlige og private tilfluktsrom. Sivilforsvaret vil, sammen med kommunen, lære opp personell og drifte de offentlige tilfluktsrommene dersom aktuelt. Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle alvorlige hendelser, for eksempel krigshandlinger.

Krav til tilfluktsrom

Lokalet skal kunne være klart til bruk som tilfluktsrom innen 72 timer. Minstekravet til et tilfluktsrom er at folk skal kunne oppholde seg trygt der i 6 timer. Rommene er ikke beregnet for øyeblikkelig bruk, og standarden vil variere.

Egenberedskap

Du som innbygger og enkeltindivid er del av den norske beredskapen.

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom.

Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg ved å følge myndighetenes råd for egenberedskap Her kan du lese nasjonale råd om egenberedskap.

(https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/egenberedskap/dsb_beredskap_brosjyre_original.pdf)