Foreldreveiledningskurs i gruppe og individuelt - COS (circle of security)

Målet er å styrke foreldre i å møte barnet følelsesmessig

Les mer: circle-of-security

Mangfold - Sammen

Målgruppe: minoritetsspråklige par og enslige. Målet er å gi minoritetsspråklige par og enslige økt bevissthet om seg selv i samspill med andre, samt gi praktisk ferdighetstrening i kommunikasjon og konflikthåndtering.

Gjennomføres årlig 1- 2 ganger.

Les mer: https://sammen.link/

Glede i travle hverdager

GITH- gleder i travle hverdager, kurs over 2 kvelder. Målgruppe: småbarnsforeldre – par

Målet er å bedre kommunikasjonen for par med små barn.

Les mer: https://www.farsund.kommune.no/tjenester/kalender/22707

Tidlig innsats for barn i risiko

TIBIR står for «Tidlig innsats for barn i risiko» og består av ulike tiltak rettet mot foreldre, barn og fagpersoner. Målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen.

Les mer: https://www.nubu.no/TIBIR/

Nye mønstre

Målet er å finne løsninger på sammensatte utfordringer hos lavinntektsfamilier ved bruk av familiekoordinatorer og familie plan og sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i deltakerfamiliene.

Les mer: Nye mønstre trygg oppvekst

Barn ut av foreldrekonflikten

Gruppetiltak ved familievernkontorene i Agder som retter seg mot foreldre med barn i alderen 4 – 16 år og som lever i høy konflikt etter samlivsbrudd.

Mål et med tilbudet er å:

  • dempe konfliktnivået, slik at barna kan oppleve et samarbeidsklima mellom foreldre som gir utviklingsstøtte og trygghet
  • barna får hjelp til å sette ord på og formidle sine erfaringer til hverandre og til sine foreldre
  • foreldrene får hjelp til å lytte til barnas fortellinger

Les mer: https://bufdir.no/Familie/Tilbud_Regionene/Barn_ut_av_foreldrekonflikten/

BTI-team (BUTT): Tverrfaglig sammensatt team.

Kan drøfte problemstillinger med foreldre/barn til stede, unntaksvis anonymt forutsatt samtykke fra foreldre.  Målgruppe: 0 – 18 år med pårørende

Målet er å bidra til at barn/unge får en helhetlig og kvalitetsmessig god tjeneste. Teamet kan bistå med å finne fram til hvor og hvordan få best mulig hjelp

Foreldrenettverk

Samarbeid mellom foreldre i en skoleklasse der målet er:

  • forebygge mobbing og støtte opp om trivsel og inkludering
  • kjennskap og vennskap
  • trygghet hos barn og foreldre
  • mer bevisste valg
  • felles regler og felles grenser

    Les mer: Foreldrenettverk-faglig innramming

Podcast Ung i Lister

På bakgrunn av tall fra den nasjonale Ungdata-undersøkelsen belyser vi aktuelle tema og inviterer fagfolk og eksperter inn for å lære mer. Med denne kunnskapen i hånd ønsker vi å skape et bedre samfunn for ungdom i årene som kommer. Er du forelder kan denne podcasten være noe for deg.

Levevaner og livskvalitet

Ungdommens stemme i samfunnet

 Livet igjennom en skjerm

 Å høre til i flokken

 Ungdommens hemmelige liv

Skeiv i små samfunn

En oppvekst i fattigdom

Psykisk & fysisk helse

Nyttige lenker

10 smarte tips Til småbarnsforeldre - Stine Sofie Stiftelsen

Jeg vil vite  Vold og overgrep - Stine Sofie Stiftelsen

Snakke med barn –Trening i samtale med barn –RVTS