Ingrid Merethe Williamsen

Ingrid Merethe Williamsen er ordfører i Farsund og representerer Fremskrittspartiet. 

Ordfører er valgt for perioden 2023 - 2027.
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
Ordføreren er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der ordføreren er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom ordføreren fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Varaordfører er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon og sykdom eller når ordføreren ikke kan være til stede.

Pål Erik Hals (H) er varaordfører i Farsund kommune.