Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ordfører

Ordfører

Ordføreren i Farsund er valgt i kommunestyrets konstituerende møte 17.10.2019, og ordførerens funksjonstid faller sammen med kommunestyrets, som er fire år.

Arnt Abrahamsen er ordfører i Farsund og representerer Arbeiderpartiet.

Kontaktinformasjon:
Arnt Abrahamsen
Mobil: 906 43 188
E-post: arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no  
 

Ordføreren er valgt for perioden 2019 - 2023.
Ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
Ordføreren er også kommunens rettslige representant og underskriver på vegne av kommunen, der slik myndighet ikke er tillagt andre.
Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der ordføreren er valgt medlem. Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. Dersom ordføreren fratrer endelig, foretas det nyvalg.

Varaordfører er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon og sykdom eller når ordføreren ikke kan være til stede.

Jostein Alvestad Kydland (KrF) er varaordfører i Farsund kommune.

Bilde av ordfører Arnt Abrahamsen