Med appen MinRenovasjon får du oversikt over tømmekalenderen for Farsund og Lyngdal. Du kan selv aktivere varsling for tømming av ulike typer husholdningsavfall slik at du husker å sette frem riktig beholder. Appen inneholder kart over ulike returpunkter både for husholdningsavfall- og hytterenovasjon.

I Farsund kan du også benytte meldingsfunksjonen til å melde ifra om mangler eller behov i forhold til din renovasjon.

For å laste ned appen velg App store dersom du har Apple ipad/iphone. For android telefoner velg Google Play.

 App Store  Google Play