Gjennom sommeren tas det jevnlig ut badevannsprøver i sjø. Dette gjøres fra og med uke 25 til og med uke 35. Prøvene tas ut hver 14. dag.

Prøvene tas ved :

  • Badehuset Farsund
  • Lomsesanden camping
  • Åpta camping
  • Bispen Borhaug

Det analyseres på termotolerante koliforme bakterier.

Grenseverdiene er som følger:

  • Utmerket badevann dersom verdiene er under 100TKB/IE per 100 ml.
  • Tilstrekkelig kvalitet dersom verdiene er mellom 100 og TKB/IE per 100 ml.
  • Ikke akseptabel dersom verdiene er over 1000 TKB/IE per 100 ml

Kommunen varsles av laboratoriet dersom badevannsprøvene viser over 100 TKB/IE per 100 ml.