Råd for turgåere på beitemark

  • Vær observant, se etter dyr, se etter spor etter dyr (fersk lort, tråkk) og hold høvelig avsatnd når du passerer dyr.
  • Gå ALDRI rett mot storfe hvis du kommer nær innpå  – det oppfattes som en trussel.
  • Gå ALLTID omvei utenom flokken og enkeltdyr som kan være «tanter» på vakt for å passe på kalver som hviler bak en haug eller en stein.
  • Ikke oppsøk storfe på beite – ikke sauer heller for den slags skyld. Husdyrene har en jobb å gjøre med å spise seg mette og er ikke kosedyr.
  • Følg båndtvangreglene uansett om du ser beitedyr eller ikke – reglene gjelder også hensynet til fugl og vilt med avkom!