Hageplanter truer mangfoldet

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av artene på Norsk svarteliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelig sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer.

Lever hageavfallet på gjenvinningsstasjonen. Husk at det er forbudt å dumpe avfall i naturen! Se forskrift om fremmede arter. Her finner du blant annet en oversikt over arter som er forbudt å innføre, omsette og sette ut i Norge.

Merk deg disse

Vær også oppmerksom på disse

 • Kanadagullris
 • Russekål
 • Gravmyrt
 • Fagerfredløs
 • Russesvalerot
 • Rynkerose
 • Syrin
 • Gravbergknapp
 • Filtarve
 • Mispler
 • Gullregn

Hva kan du gjøre?

Dette kan du gjøre for å forhindre innførsel og spredning av fremmede arter: