Hvem kan få spesialundervisning?

Retten til spesialundervisning er lovfestet i opplæringsloven.

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis du:

  • Ikke har eller ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne
  • Har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Før du kan få et tilbud, må det foreligge sakkyndig uttalelse om retten til spesialundervisning. Det er Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT) som gjennomfører dette. Dette gjøres etter at vi har mottatt din søknad.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.april. Dersom det oppstår nye eller akutte behov, kan det søkes om voksenopplæring gjennom hele året.

Hva skjer videre?

Om du søker innen fristen så vil du få et vedtak i løpet av mai/juni, etter at PPT har gjort en sakkyndig vurdering. Opplæringa starter etter den kommunale skoleruta.