ØHD gis ved

Under forutsetning av at tilbudet vurderes som faglig forsvarlig kan tilbud om kommunal døgnbaserte øyeblikkelig hjelp gis ved:

  • korttidsavdelingen ved Farsund Omsorgssenter
  • i langtidsplasser i institusjon 
  • i bemannede boliger
  • i hjemmebaserte tjenester sone Vanse og sone Farsund

Varigheten av innleggelsen skal normalt ikke overskride tre døgn. Tilbudet kan forlenges utover 72 timer dersom alternativet fortsatt er sykehusinnleggelse.

Tilbudet gjelder pasienter med avklart sykdomsbilde og med et definert behandlingsforløp. Det er bare fastleger, legevaktsleger og tilsynslege som kan legge inn pasienter i ØHD.

Hva koster det

Tilbudet er gratis