Når hentes avfallet?

Oversikt over hentedatoer for ulike typer avfall kan du finne i appen “MinRenovasjon” og på renovasjonsselskapets nettsider. 
Ønsker du tømmekalenderen i papirformat kan denne hentes på Servicekontoret.

På helligdager kan henting av avfall avvike noe fra oppsatte dager. La derfor beholderen din står fremme ved hentepunktet til den blir tømt.

Logo for appen minRenovasjon som illustrerer en grønn søppeldunk på hvit bakgrunn

Tømmekalender på nett og app

Du finner tømmekalenderen på nett her.

Du finner også tømmekalender i appen MinRenovasjon. 
I appen kan du selv aktivere varsling for tømming av ulike typer husholdningsavfall slik at du får en påminnelse om å sette frem riktig beholder. Appen inneholder også kart over ulike returpunkter både for husholdningsavfall- og hytterenovasjon.

I Farsund kan du også benytte meldingsfunksjonen til å melde ifra om mangler eller behov i forhold til din renovasjon.

For å laste ned appen velg App store dersom du har Apple ipad/iphone. For android telefoner velg Google Play.

 App Store  Google Play

Hvor kan du melde ifra om manglende henting?

Meld fra til Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS (RFL) hvis avfallet ditt ikke er hentet eller beholderen din ikke er tømt
Du kan også melde fra om manglende henting i meldingsfunksjonen til appen MinRenovasjon.

Ved stort avvik i avfallssorteringen kan renovasjonsselskapet la være å ta med avfallet ditt. Dersom du er usikker på hvordan du skal sortere avfallet ditt kan du bruke søkefunksjonen på sortere.no som veiledning.

Vær oppmerksom på at avfallsbeholderne må stå synlig, lett tilgjengelig uten hindring av trapper / avsatser og liknende maksimalt 5 meter fra veien.

gul lapp for matavfallsposer og rød lapp for plastsekk

Tom for avfallsposer til mat eller plast?

Heng ut lapper til renovatøren neste gang de skal hente hos deg. Har du ikke disse lappene kan du hente disse på servicekontoret

Priser

For priser på levering av avfall ved renovasjonsselskapets anlegg se prisoversikt.


For øvrige priser på samarbeidsrabatt, hjemmekompostering, bleiebeholder, slam og flere priser se på Renovasjon under Priser nederst på denne siden.