Styringsverktøy

I tillegg er kommuneplanens arealdel, Farsund kommunes veinormal og evt. reguleringsplan som gjelder for din tomt, viktige styringsverktøy.