Hvem kan søke om individuell plan?

Alle brukere i Farsund kommune med vedtak om tjenester som varer over tid får tilbud om koordinator uavhengig av om du ønsker individuell plan.

Koordinatoren er din kontaktperson og ressurs i tjenesteapparatet. Koordinator skal ha ditt mål i fokus i arbeidet med å kartlegge ressursene og mulighetene som du eller ditt nettverk har. Grunnlaget for å lykkes med koordineringsarbeidet er at det etableres og vedlikeholdes en relasjon til deg som bruker, som er preget av tillit og respekt.

Koordinators oppgaver kan være å:

  • sikre brukermedvirkning ved å legge til rette for at du deltar i arbeidet med din plan, om ønskelig sammen med pårørende
  • sikre god informasjon til og dialog med deg
  • være din kontaktperson og ressurs i tjenesteapparatet
  • innkalle til og lede møter
  • følge opp, evaluere og oppdatere din plan
  • sikre informert samtykke fra deg når det er nødvendig

Det er viktig å være klar over at om du får individuell plan og/eller en koordinator betyr ikke at tjenestemottaker får rett til nye tjenester eller rett til øke omfang av tjenester.

Ønsker du å vite mer?

Les mer om individuell plan på helsedirektoratet sine sider her, eller ta kontakt for mer informasjon.

Her kan du som allerede er medlem i en individuell plan logge inn i DIPS Samspill-programmet for å få tilgang til planen, gjøre endringer, oppdatere kalenderen eller sende en intern melding.