Hva er VA-normen?

Vann- og avløpsnormen (VA-normen) sørger for sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i kommunen. Den setter standarden for hvordan vann- og avløpsanlegg skal utføres i kommunen og stadfester det som tidligere har vært krav i kommunale utbygginger.

Alle arbeider på vann- og avløpsinstallasjoner i Farsund kommune skal utføres i henhold til kommunens tekniske retningslinjer for vann og avløp (VA-normen).

Når skal VA-normens retningslinjer brukes?

VA-normen ligger til grunn for krav som stilles i forbindelse med utbyggingsavtaler i kommunen. Et VA-anlegg må tilfredsstille disse kravene samt kravene i Plan- og bygningsloven om godkjenning og kvalitetssikring.

VA-normen gjør det enkelt for entreprenører, rørleggere, konsulenter og andre å finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg. Normen sikrer god kvalitet i utførelse og sluttprodukt på kommunens ledningsnett og de anlegg som skal knyttes til dette.

Plan- og bygningsloven