Planleggingsdager

Barnehagene har 5 planleggingsdager i løpet i året, og da er barnehagene stengt. Datoer fastsettes i årsplanen. Foreldre/foresatte skal ved oppstart av nytt barnehageår, ha beskjed om hvilke datoer dette gjelder. 

Ferie

Alle barn skal ha minst 4 uker ferie pr. år. 3 uker tas ut sammenhengende om sommeren, og barnehagenes 5 planleggingsdager utgjør den siste uka. Barnehagene er stengt de 2 siste hele uker i juli måned. Barnehager med mindre enn 50 barnehageplasser kan være stengt de siste 3 hele uker i juli måned. Barnehagene er stengt jul- og nyttårsaften og i tillegg onsdag før skjærtorsdag etter kl. 12.00.

Skolestartere har plass ut juli måned og avvikler ferie 3 uker før dette.

Barn som har fått innvilget endring/overføring fra en barnehage til en annen barnehage, beholder sin plass inntil det starter i ny barnehage, senest midten av august.