Planleggingsdager

Barnehagene har 6 planleggingsdager i løpet av året, og da er barnehagen stengt.

Planleggingsdagene blir kunngjort i begynnelsen av barnehageåret, og nedfelles i barnehagens årsplan.

I tillegg til planleggingsdagene er de kommunale barnehagene stengt disse høytidsdagene, julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Ferie

Alle barn i barnehagen skal ha minst 4 ukers ferie pr år, hvorav 3 av ukene tas ut sammenhengende om sommeren. Disse 3 ukene tas ut i sammenheng med barnehagens sommerstengte  2 uker i slutten av juli måned.

For barn som skal begynne på skolen må ferien avvikles før 15. august samme år.