Se tjenesten "Hva gjelder for eiendommen?" for informasjon om planer for et område eller en eiendom.

En reguleringsplan er en politisk vedtatt plan over et avgrenset område. Reguleringsplanen fastsetter hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der. Planen består av et kart med reguleringsbestemmelser.
 

Hvordan medvirke til planarbeid
Se også dokumentet Informasjon om hvordan du som nabo eller berørt kan påvirke planprosessen (pdf) som viser dine muligheter for å påvirke.