Dette kan du få hjelp med

 • personlig oppfølging og samtaler
 • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
 • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
 • støtte til bedring og mestring
 • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
 • medisinadministrering 

Praktisk bistand

Personer med utfordringer innen rus og psykiske lidelser som bor hjemme kan få veiledning, opplæring og hjelp til å mestre dagliglivets gjøremål, som for eksempel:

 • veiledning om matinnkjøp
 • veiledning om kosthold og personlig hygiene
 • veiledning om klesvask rengjøring i hjemmet
 • samarbeid og kontakt med andre hjelpeinstanser
 • råd og veiledning om enkel hverdagsøkonomi

Tjenesten gis hjemme og gjøres sammen med deg. Hjelpen er tilgjengelig på dag- og kveldstid. Omfanget avhenger av ditt behov.