Hva må du ellers gjøre?

  • Merk ALLTID skadestedet så godt som mulig, eller vent til politiet eller viltkontakt ankommer.
  • Opplys så godt det lar seg gjøre om:
    • Tidspunkt for påkjørsel eller observasjon
    • Hvilken art det er snakk om, og eventuelt dyrets alder og kjønn
    • Hvilken retning dyret gikk
    • Om du la merke til om dyret hadde synlige skader

Dødt vilt på privat eiendom

Funn av dødt vilt på privat eiendom er grunneiers ansvar. Slike funn skal varsles kommunen, og det bør gis så utfyllende informasjon som mulig om funnet; sted, tidspunkt, art, kjønn og alder (for hjortevilt).

Dødt hjortevilt og andre spesielle tilfeller

Kommer du over dødt hjortevilt, skal dette meldes til kommunen. 
I andre spesielle tilfeller hvor viltet er fredet, har hygieneproblemer med mer, meldes dette til kommunen.