Utbetalingene av årlig støtte skjer etter vedtak i Utvalg for levekår, sak 21/20. Kommunen kan be om en kort rapport om bruk av tilskuddet.

Ifølge vedtaket får disse støtte:

  • Farsund idrettsråd kr. 10.000,-
  • Farsund musikkråd kr. 10.000,-
  • Farsund Folk Festival (tidl. Nordsjøfestivalen) kr. 135.000,-
  • KaperUka og Kapernatt (tidl. Kaperdagene) v/Farsund og Lista Handelsstand 50.000,- + 50.000,-
  • American Festival kr. 150.000,-
  • Borhaugdagen kr. 10.000,-
  • Barnefilmfestivalen v/Farsund kino kr. 40.000,-
  • Paradis Live v/Farsund Motorbåtforening kr. 10.000,-
  • Farsund Maraton kr. 25.000,-
  • Farsund Sykleklubb (til lokalt sykkelritt) kr. 10.000,-

Retningslinjer for alle tildelinger fra Farsund kommune vedtatt av kommunestyret 18.03.2021, sak 8/21:
1. Kommunen skal ikke yte støtte til organisasjoner som utestenger personer på grunn av legning, kjønn, religion, funksjonsevne, etnisitet og sosial bakgrunn.
2. De som mottar støtte fra kommunen forplikter seg til å jobbe for å fremme likestilling, mangfold og inkludering, og motvirke alle former for diskriminering.
3. Gratis bruk av kommunens lokaler, er en form for indirekte støtte og omfattes av punkt 2.