Om den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Det gis tilbud innen seks kunst- og kulturuttrykk; film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Farsund kommune har en samarbeidsavtale med Agder fylkeskommune om levering av tilbud, i tillegg til at vi produserer egne lokale tilbud. 

Elever i den videregående skolen får også tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken, men dette organiseres på fylkeskommunalt nivå.

Les mer om Den kulturelle skolesekken på nasjonalt nivå

Tilbud skoleåret 2020/2021

Du finner informasjon om tilbudene i Den kulturelle skolesekken ved å besøke DKS portalen for Farsund

Her kan du søke på skolenavn for å se hva som gjelder den enkelte skole.

Organisering

Ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Farsund kommune er plassert i enhet for kultur og idrett. I tillegg skal hver skole ha en kulturkontakt som koordinerer DKS-tilbudene på sin skole. Dette er et viktig ledd i kommunikasjonen mellom skole, utøver og DKS.

Kulturkontakten har også ansvar for kulturvertene på sin skole, som er utvalgte elever som får viktige oppgaver i forbindelse med besøk fra Den kulturelle skolesekken.