Selskapet har høy kompetanse og  lang erfaring i utviklingsarbeid i næringslivet.

Virksomheter i Farsund kommune tilbys veiledning gjennom Lister nyskaping as

Dersom dette er aktuelt for din bedrift, ta kontakt med kommunen eller direkte til Lister nyskaping as - se mer på deres hjemmeside