Delegasjonsreglement

Regelement vedtatt i kommunestyret 17.12.2020:

Delegasjonsreglement for perioden 2019-2023.PDF

Etiske retningslinjer

Standard vedtatt i kommunestyret 17.12.2020:

Etisk standard.PDF