Delegasjonsreglement

Reglement vedtatt i kommunestyret 02.09.2021: 
Delegeringsreglement 2020-2024.pdf

Kommunestyrereglement

Reglement vedtatt i kommunestyret 17.12.2020, revidert 2.9.2021:
Reglement for Farsund kommunestyre og for hovedutvalgene 2020.PDF

Etiske retningslinjer

Standard vedtatt i kommunestyret 17.12.2020:
Etisk standard.PDF