Våre havner

Havn

Kapasitet

Borshavn

65

Borshavn ny flytebrygge

21

Jøllestø

18

Tjørvehavn

36

Kjørrefjord

405

Gåsholmen (fiskeriplasser)

20

Lauervika

292

Verven

63

Sundsodden

19

Farøy

52

Haugestranda

12

Listahavnen (fiskeriplasser)

15

Sigersvoll

29

Oversiktskart

Røde er småbåthavner og grønne er allmenningskaier:

Havner i Farsund