Hvorfor er dette nyttig for deg?

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være ved stenging av vann, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre omstendigheter som krever rask informasjon.

Hvordan finner vi deg?

Varsling 24 benytter ulike registre for å identifisere og innhente kontaktinformasjon for innbyggere i en husstand og kontaktpersoner i en bedrift.

Privatpersoner

Kontaktinformasjonen blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringsdirektoratet (tidligere Difi). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige henter kontaktinformasjonen herfra, for eksempel til skattemeldingen.

Oppdater kontaktinformasjon din her (Norge.no)

Bedrifter

Bedriften som er registrert på gateadressen, blir varslet ut fra informasjon registrert i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Gå til Brønnøysundregisteret her

Sårbare virksomheter

Sårbare virksomheter er for eksempel bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet.
Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter og bønder/husdyrhold.

Tilleggsregisteret gjør at kontaktpersoner for virksomheter kan knyttes til virksomheten, med sitt telefonnummer. Kontaktpersonen vil da motta varsel fra kommunen samtidig med virksomheten. 

Registrer deg i tilleggsregisteret her (Varslemeg.no)

Får du ikke varsler?

1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret her.

2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon?
Oppdater din kontaktinformasjon her.

3. Husk å melde flytting hvis du bytter adresse.

Hemmelig telefonnummer

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret. Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg.