Saksgang

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er noe krav til behandlingstid for slike søknader, men vi behandler søknader så raskt som mulig. I første omgang vil kommuneadministrasjonen gjøre sin vurdering av søknaden og komme med en anbefaling til formannskapet. Det er formannskapet som avgjør om du får kjøpe det aktuelle området eller ikke.

Pris

Pris for tilleggsareal 

 

Kvadratmeterpris

Beliggenhet

Grense mot sjø

Ikke grense mot sjø

Farsund by

kr 2 500

kr 500

Andre steder

kr 1 000

kr 300

 

Ved strandlinjen er prisen kr 18 500 per løpemeter.

Farsund by.png

I tillegg til prisen for arealet må kjøper betale kostnader knyttet til oppmåling, fradeling og overføring av eiendommen, som oppmålingsgebyr og dokumentavgift.